× เทศบาลตำบลศรีธาตุ

 
เทศบาลตำบลศรีธาตุ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานเทศบาลตำบลศรีธาตุ 110 หมู่ 12 ถนนศรีธาตุ-วังสามหมอ ต.ศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230 โทรศัพท์ 024-382-488 โทรสาร. 042-382496

account_box กองคลัง
(นางปราณี วังไฉล)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางปราณี วังไฉล)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางพนารัชต์ คำถา)
นักวิชาการคลังชำนาญการ
(นางพนารัชต์ คำถา)
นักวิชาการคลังชำนาญการ
(นางนาฎอนงค์ ศรีโยธา)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
(นางนาฎอนงค์ ศรีโยธา)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
(นายยศพล วรรณวาด)
เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน
(นายยศพล วรรณวาด)
เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน
(นางสุดาทิพย์ สุธาวา)
เจ้าพนักงานธุรการ
(นางสุดาทิพย์ สุธาวา)
เจ้าพนักงานธุรการ
(นางรุ่งฤดี ตะกรุดวัด)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นางรุ่งฤดี ตะกรุดวัด)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นายเกรียงไกร กุลกั้ง)
เจ้าพนักงาจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
(นายเกรียงไกร กุลกั้ง)
เจ้าพนักงาจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
(นางจุฑามาศ นาสถิตย์)
พนักงานทะเบียนทรัพย์สิน
(นางจุฑามาศ นาสถิตย์)
พนักงานทะเบียนทรัพย์สิน
(นายบุญส่ง ขุนหา)
ผู้ช่วยช่างโยธา
(นายบุญส่ง ขุนหา)
ผู้ช่วยช่างโยธา
(นาวสาวประณยา แก่นคำ)
พนักงานสำรวจข้อมูล
(นาวสาวประณยา แก่นคำ)
พนักงานสำรวจข้อมูล
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายถาวร นันทะแสง
นายกเทศมนตรีตำบลศรีธาตุ
โทร : 0812611749
นายถาวร นันทะแสง
นายกเทศมนตรีตำบลศรีธาตุ
โทร : 0812611749
ว่าที่ร้อยตรีวรวุฒิ บูรณะ
ปลัดเทศบาลตำบลศรีธาตุ
โทร : 081-749-7214
ว่าที่ร้อยตรีวรวุฒิ บูรณะ
ปลัดเทศบาลตำบลศรีธาตุ
โทร : 081-749-7214
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 145