messager
 
เทศบาลตำบลศรีธาตุ contact_phone ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี


สถิติ sitemap
วันนี้ 100
เดือนนี้2,207
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)58,378
ทั้งหมด 280,000

image ข่าวประชาสัมพันธ์
เทศบาลตำบลศรีธาตุ ขอเชิญเที่ยวชมงานประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี พ.ศ.2567
การเเจ้งเหตุจำเป็นไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
เทศบาลตำบลศรีธาตุ ขอเชิญชวนบุคคลภายเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT
สวัสดีปีใหม่ 2567 เทศบาลตำบลศรีธาตุ "งดรับของขวัญทุกชนิด" เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีด้านความสุจริตโปร่งใส
No Gift Policy
ขอเชิญผู้สูงอายุลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ ตั้งเเต่เดือนตุลาคม 2566 - กันยายน 2567
รับโล่รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2565
 
image กิจกรรมของเทศบาล
เชิญร่วมสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี พ.ศ.2567[21 พฤษภาคม 2567]
การจัดอบรมประชาคมเมืองและชุมชนกระบวนการเพื่อเเผนพัฒนาท้องถิ่น[9 พฤษภาคม 2567]
วันเทศบาล ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗[24 เมษายน 2567]
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีธาตุ เขต ๑ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)[21 เมษายน 2567]
 
volume_down คำสั่ง/ประกาศ
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีธาตุ กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2567 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview5
ประกาศชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีธาตุ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2567 | โดย : OneStopService | เปิดอ่าน : pageview37
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19

play_arrow จัดซื้อจัดจ้าง
เช่าพื้นที่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลศรีธาตุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview13
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview12

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
thumb_up Facebook
Facebook เทศบาลตำบลศรีธาตุ
Facebook
Facebook เทศบาลตำบลศรีธาตุ

บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหารองค์กร
นายถาวร นันทะแสง
นายกเทศมนตรีตำบลศรีธาตุ
โทร : 0812611749
นายถาวร นันทะแสง
นายกเทศมนตรีตำบลศรีธาตุ
โทร : 0812611749
ว่าที่ร้อยตรีวรวุฒิ บูรณะ
ปลัดเทศบาลตำบลศรีธาตุ
โทร : 081-749-7214
ว่าที่ร้อยตรีวรวุฒิ บูรณะ
ปลัดเทศบาลตำบลศรีธาตุ
โทร : 081-749-7214
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
play_arrow มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
play_arrow มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
play_arrow มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
play_arrow มาตรการป้องกันการรับสินบน
play_arrow มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
สน.บถ.
17/05/2567
17/05/2567
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กพส.
17/05/2567
17/05/2567
การปรับปรุงข้อมูลแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
กพส.
17/05/2567
17/05/2567
แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน ที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)
กศ.
17/05/2567
17/05/2567
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันเขียนเรียงความ ในหัวข้อวันลดขยะเหลือศูนย์ (Waste Fiction Competition)
[เอกสารแนบ]
กศ.
17/05/2567
17/05/2567
โครงการเปิดเทอมสร้างสุข ให้ความรักก่อนให้ความรู้
[เอกสารแนบ]
กพส.
17/05/2567
17/05/2567
การเปลี่ยนแปลงการเปิดรับคำขออาสาสมัครเยาวชนเกาหลี ประจำปี 2567 (KOICA Project Volunteer)


ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ