ชื่อเรื่อง : จ้างทำป้ายศูนย์บริการคนพิการเทศบาลตำบลศรีธาตุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง