เทศบาลตำบลศรีธาตุ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานเทศบาลตำบลศรีธาตุ 110 หมู่ 12 ถนนศรีธาตุ-วังสามหมอ ต.ศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230 โทรศัพท์ 024-382-488 โทรสาร. 042-382496

การประชุมประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ(อำเภอศรีธาตุ)
รายละเอียด : วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 นายถาวร นันทะแสง นายกเทศมนตรีตำบลศรีธาตุ ประธานคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอศรีธาตุ ร่วมกับนายสรวิชญ์ นาแพงสอน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี , นายธเนศ แสนสุด ท้องถิ่นอำเภอศรีธาตุ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอศรีธาตุ ร่วมกันประชุมเพื่อพิจารณาโครงการตามแผนพัฒนาที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอศรีธาตุ เพื่อขอรับการสันบสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีธาตุ
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายถาวร นันทะแสง
นายกเทศมนตรีตำบลศรีธาตุ
โทร : 0812611749
นายถาวร นันทะแสง
นายกเทศมนตรีตำบลศรีธาตุ
โทร : 0812611749
ว่าที่ร้อยตรีวรวุฒิ บูรณะ
ปลัดเทศบาลตำบลศรีธาตุ
โทร : 081-749-7214
ว่าที่ร้อยตรีวรวุฒิ บูรณะ
ปลัดเทศบาลตำบลศรีธาตุ
โทร : 081-749-7214
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 68


× เทศบาลตำบลศรีธาตุ